Quotes Leadership 048 “Pembiaran terhadap pelanggaran individu,
dalam waktu pendek akan menjadi pelanggaran masal.”
                      – Dwi Pudjiarso 

Berikan Komentar